Familie forløb

Forløbets formål

Viden og forståelse er den vigtigste forudsætning for at kunne give sit barn med autisme de bedste muligheder for en god hverdag. Som forælder får du her redskaber til at skabe et autismevenligt miljø med rammer som er tilpassede og som kan være medvirkende til at sænke stressniveauet i hele familien.

Indhold

 • Grundlæggende viden om autisme
 • Fremadrettet løsningsforslag til de konkrete problemstillinger
 • Kernetræk ved autisme – ASF VS neurotypisk
 • Grundlæggende viden om autismepædagogikker
 • Søskenderelationer og familiedynamik – fokus på et balanceret familieliv
 • Konflikthåndtering
 • Sorg og krise
 • Stress, søvn, kost og motion
 • Styrkesider
 • Struktur i hverdagen samt redskaber og strategier til, hvordan denne kan opnås og opretholdes
 • Fælles forståelse og forudsætninger
 • Evt. tværfagligsamarbejde med skoler og andre aktører

Dit resultat

 • Viden om ASF diagnosen og viden om, hvordan denne har indflydelse på hverdagen hos jer
 • Konkrete metoder, redskaber og strategier, som kan anvendes i jeres hverdag
 • Rådgivning og løsningsforslag til specifikke problematikker
 • I bliver bedre rustet til at håndtere hverdagens udfordringer
 • En hverdag med mindre stress og øget trivsel
 • En rapport med beskrivelse af familiens forløb
 • Familie med større overskud og trivsel
 • Forslag til mulige løsninger

Hvor lang tid

Forløbet strækker sig over 15 samtaler á 1 times varighed. De 15 samtaler inkluderer et opstarts- og afslutningsmøde med myndighed. Samtalerne tilrettelægges i samarbejde med jer.

Målgruppe

Familier, med barn eller børn fra 10 år, som har en autisme diagnose og eventuel tillægsdiagnose som stress, angst, depression eller andet.

Adresse

Algade 2,
9700 Brønderslev

CVR. 39785625

Kontakt os

kontakt@eomak.dk
+45 93 63 88 00

Åbningstider

Man - Fre 8:00 - 16:00
Lør - Søn Lukket