Forståelse og udvikling

Forløbets formål

Selvforståelse er den vigtigste forudsætning for at kunne arbejde med sig selv og skabe en positiv udvikling og øget trivsel. Man får lettere ved at tilpasse sig krav og dermed mindske stressniveauet. Dette skaber plads at lære nye ting og udvikle sig.

Formålet med dette forløb er, at du opnår viden om, hvad det betyder at have en autismediagnose samt hvordan denne kan påvirke hverdagen. Den nye viden gør, at du bedre forstår dig selv og derved lettere kan tilpasse krav og håndtere de udfordringer, der kan være som følge af diagnosen. Formålet er ligeledes at du via den øgede viden og selvforståelse, tilegnerdsig konkrete redskaber, som aktivt kan anvendes i hverdagen.

Under forløbet arbejdes der ligeledes med følgesygdomme som angst, depression og stress. Slutteligt i forløbet er der fokus på ressourcer og identificering af disse.
Der vil undervejs i forløbet være indlagt øvelser og gruppedrøftelser. Vi har erfaret, at disse øvelser og drøftelser giver grobund for lærerige samtaler deltagerne imellem, hvor der både opleves forståelse og genkendelighed i, at andre kan have samme udfordringer.

Indhold

 • En konkret forløbsbeskrivelse – hvad sker der, hvor og hvornår
 • Grundlæggende viden om autisme
 • Hjernens opbygning – ASF VS neurotypisk
 • Kernetræk ved autisme – ASF VS neurotypisk
 • Selvforståelse og identitet
 • Relationer
 • Konflikthåndtering
 • Stress, søvn, kost og motion
 • Styrkesider
 • Struktur i hverdagen samt redskaber og strategier til, hvordan denne kan opnås og opretholdes
 • Fælles forståelse og forudsætninger
 • Diverse individuelle skemaer og tests som har til formål at understøtte undervisningen og den fremadrettede vejledning til den enkelte

Dit resultat

 • Viden om din diagnose og øget selvforståelse.
 • Konkrete redskaber og strategier til hverdagen, som eksempelvis du og bostøtte eller andre i netværket kan arbejde videre med.
 • Fokus på og bevidsthed om egne ressourcer og styrkesider.
 • Specifik viden om borgerens situation.
 • Forløbet og afslutningsrapporten er med til at kvalificere den videre beslutningsproces i forhold til indsats for borgeren
 • Forløbet og borgerens personlige mappe er med til at skabe fundamentet for, at den proces der er påbegyndt også kan fortsætte

Hvor lang tid

Gruppeforløbet varer ca. 10 uger og inkluderer:

 • 6 gange gruppeundervisning á 2,5 time. Gruppen er på max 6 personer. Undervisningen strækker sig over 3 uger
 • 5 individuelle samtaler med borgeren af 1 times varighed
 • 1 opstartsmøde á 1 time, med sagsbehandler
 • 1 afslutningsmøde á 1 time, uden sagsbehandler
 • Rapportskrivning ca. 2 – 3 timer

Dit resultat

Dig med autisme og eventuel tillægsgsdiagose som ADHD, angst eller andet. Vi tilbyder forløbet fra 15 år. Hvem kan eksempelvis have gavn af et forløb:
 • Personer som er sendiagnosticerede
 • Personer som er blevet ramt af stress grundet diagnosen
 • Personer hvis hverdag ikke fungerer og/eller befinder sig i en fastlåst og meningsløs situation
 • Unge under 18 som er ny diagnosticerede
 • Unge under 18 som er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til deres diagnose
 • Unge under 18 som har det svært med skole/uddannelse

Adresse

Algade 2,
9700 Brønderslev

CVR. 39785625

Kontakt os

kontakt@eomak.dk
+45 93 63 88 00

Åbningstider

Man - Fre 8:00 - 16:00
Lør - Søn Lukket