Individuelt tilrettelagt forløb

Forløbets formål

Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt forløb, hvor vi følger borgeren hele vejen fra start og til vi er i mål med praktik, uddannelse, job eller andet.

Det er en helhedsorienteret indsats, hvor vi sikrer os, at alle de parter, som indgår i samarbejdet, altid er opdateret på næste skridt og at der er støtte til borgeren, når disse skridt trædes.

Rent praktisk betyder det, at vi i dette forløb først giver viden om autisme og om de specifikke problematikker der måtte være. Vi tilretter materialet til den enkelte. Derefter afklarer vi, hvilke ressourcer der kan bygges videre på og hvilke støttebehov der er.

Derefter er det os, som sammen med borgeren sørger for, at ovenstående omsættes til handling. Det betyder, at vi:

 

Kontakter og besøger mulige praktiksteder med henblik på etablering af praktik

Kontakter og besøger uddannelsessteder

Søger relevante job

Hjælper med at etablere struktur i hjemmet, hvis dette er en forudsætning for at kunne nå i mål

Andet, som sammen med sagsbehandler vurderes relevant for den enkelte

 

Vi trækker os, når borgeren er tilstrækkeligt selvstændig til selv at kunne fortsætte med det, han eller hun er i gang med.

Vi vil med dette forløb gerne være med til at sikre, at borgerens progression ikke tabes – vi vil bidrage til, at den gode udvikling fortsætter og at de indledende øvelser omsættes til praksis.

Målgruppe

Dig med autisme og eventuel tillægsdiagnose som ADHD, angst eller andet. Vi tilbyder forløbet fra 15 år. Hvem kan eksempelvis have gavn af et forløb:

Personer som ikke har tilknytning til skole/uddannelse, arbejdsmarkedet eller som har gentagne afbrudte forløb bag sig.

Personer som befinder sig i en fastlåst situation i forhold til arbejdsmarked eller uddannelse.

Personer som har været ramt af stress og som har svært ved at genfinde en plads på arbejdsmarkedet.

Til myndighed

Forløbet kan bevilges i perioder på 13 eller 26 uger af gangen, med mulighed for forlængelse. Med dette forløb overlader du indsatsen til os; vi underviser og støtter borgeren samt inddrager de relevante omgivelser. Dette optimerer effekten af indsatsen og du får frigivet tid til andre vigtige opgaver.

Adresse

Algade 2,
9700 Brønderslev

CVR. 39785625

Kontakt os

kontakt@eomak.dk
+45 93 63 88 00

Åbningstider

Man - Fre 8:00 - 16:00
Lør - Søn Lukket