Mentor

Mentorstøttens formål

Formålet med mentorordningen er at sikre, at der arbejdes praktisk videre med de anbefalinger til handlemuligheder, som vi i forbindelse med det foregående forløb, er kommet frem til.

Samarbejde

Vi samarbejder med de relevante parter, således omgivelserne også bliver vidende om de nye tiltag og dermed bedre kan yde relevant støtte. Dette skal være med til at sikre forandringen hele vejen omkring personen med autisme.

Slutteligt udfærdiges der afslutningsnotat.

Arbejdspunkter kan være

  • At fortsætte den påbegyndte proces i forhold til opstart i praktik, uddannelse eller job
  • At bevare motivationen til at skabe en positiv forandring med fokus på de afklarede ressourcer
  • At bevare tilknytning til praktik, løntilskudsjob, uddannelse eller ressourceforløb
  • At støtte personen i opstart af praktik, uddannelse eller andet
  • At være bindeled og sikre en god overgang til næste tiltag / handling / tilbud.

Målgruppe

Målgruppen for mentorstøtten er personer, som efter endt Beskæftigelses- eller Forståelse og Udviklingsforløb har brug for støtte til at fortsætte den proces, som er påbegyndt.

Adresse

Algade 2,
9700 Brønderslev

CVR. 39785625

Kontakt os

kontakt@eomak.dk
+45 93 63 88 00

Åbningstider

Man - Fre 8:00 - 16:00
Lør - Søn Lukket