Om Ernst & Mette

Konsulent

Ernst W. Hansen

Ernst er uddannet pædagog og har specialiserings uddannelsen i autisme 2017 – 2018 hos Molis. Dertil kommer kurser i neuropædagogik, Katkassen, piger og autisme, coaching osv. Ernst Hansen har erfaring inden for botilbud, kontaktperson og mentor (ASF og ADHD) Ligeledes har Ernst iværksat selvforståelsesforløb for grupper og individuelt (ASF) samt ydet rådgivning til forældre, virksomheder og sagsbehandlere. Desuden er Ernst Hansen oplægsholder om mentorrollen og autisme
Konsulent

Mette Møller Nielsen

Mette er uddannet socialrådgiver. Hun har i 2019 færdiggjort AutismeSpecialisering hos Molis. Dertil kommer kurser indenfor GUA, børnesamtalen, psykisk førstehjælp, mm. Mette har igennem flere år arbejdet som socialrådgiver på børne- og famileområdet (bl.a. med familier med ASF). Mette har endvidere kørt selvforståelsesforløb for personer med ASF og været mentor for borgere mellem 15 og 29 år.

Hvad er vores formål?

Ernst & Mette – autismekonsulenterne (EOMAK) arbejder for at udbrede kendskab til og viden om autisme spektrum forstyrrelse (ASF) og skabe forståelse for de udfordringer, mennesker med ASF kan møde i samspillet med omverdenen. Vi sigter efter at formidle viden til personer med ASF, pårørende og omgivelser, sådan der skabes miljøer, hvor mennesker med ASF kan trives, udvikles og blive inkluderet aktivt.

Dette betyder, at vi i høj grad fokuserer på de kompetencer og ressourcer, der ligger hos den enkelte. EOMAK forbedrer selvforståelsen hos mennesker med ASF og synliggør derigennem muligheder og barrierer, som ASF kan medføre i hverdagen. EOMAK arbejder indenfor hovedområderne vidensformidling, afklaring, rådgivning og redskaber.

Vores arbejde hviler på fire centrale værdier:

Værdier

Respekt

Der er i mødet med borgere med autisme fokus på og respekt for deres normer, værdier og behov, herunder de udfordringer og muligheder som diagnosen medfører.

Faglighed

Faglig kvalitet er et af de vigtigste elementer i vores virke som konsulenter. Vi bestræber os på altid at besidde den nyeste viden indenfor autismeområdet og implementere dette i vores rådgivning og materiale.

Selvstændighed

Vi fokuserer på selvstændighed og hjælp til selvhjælp, så forløbet og rådgivningen skaber et positivt selvbillede og evne til at se muligheder for udvikling.

Tryghed

At være tryg i sit miljø er en vigtig del af at kunne udvikle sig. Derfor prioriterer vi, at borgeren og omgivelserne altid er trygge ved rammerne i vores forløb. Indsigten i, hvad der kan være med at skabe tryghed for borgeren, bringes med videre til borgerens omgivelser.

Adresse

Amtmandstoften 1,
9800 Hjørring

CVR. 39785625

Kontakt os

kontakt@eomak.dk
+45 93 63 88 00

Åbningstider

Man - Fre 8:00 - 16:00
Lør - Søn Lukket