PAS test

PAS – Pædagogisk Analyse System

PAS er udviklet af den danske neuropsykolog Steen Hilling og efterfulgt af Lotte Behrend. Grundstenen blev lagt for mere end 18 år siden. Udformningen af PAS er baseret på forskning, som bygger på anderkendte teoretikere blandt andet Howard Gardner og Lev Vygotsky.

Alle er gode til noget – og med PAS finder du potentialer.

PAS er:

 • Et Pædagogisk Analyse System, der leder efter mønstre i at finde vores måde at løse opgaver på og er udviklet til at finde potentialer og forudsætning for læring.

 • Designet til at identificere, hvad den enkelte “ kan selv” eller “ med hjælp” og fokuserer kun i mindre grad på, hvad den enkelte ikke kan.

 • En platform, der analyserer på data fra PAS- vurderinger og giver forslag til den pædagogiske handleplan og opstiller klare læringsmål for den enkelte i et tæt samarbejde med PAS konsulenten.

PAS kan:

 • Vurdere personens kompetencer og potentialer

 • Måle opmærksomhed, hukommelse, eksekutiv funktioner, sproglig- visuel- personlige- sociale og logisk/matematiske kompetencer.

 • Dokumentere de pædagogiske resultater og udvikle konkret pædagogiske handleplaner, der er med til at højne en enkeltes læring og trivsel.

 • Dokumentere pædagogiske resultater og måle progressionen for læring og trivsel.

 • Benyttes i vurderingen af børn fra 2 år og ind i voksenalderen. Når PAS kan anvendes til så bred en målgruppe, er det fordi PAS er opbygget i overensstemmelse med menneskets kognitive udviklingstrin.

PAS vurderinger:

 • Er grundlag for læring og udvikling, da PAS- Vurderingerne giver indsigt i den enkeltes forudsætninger for at lære og udvikle sig.

 • Giver et kvalificeret bud på hvilken pædagogik, der skal benyttes og hvilken differentieret læringsindsats, der skal igangsættes.

 • Hjælper med at finde den bedste pædagogiske metode og den rigtige didaktiske tilgang til udvikle den enkeltes styrker og overvinde svagheder.

 • Hjælper fagpersoner, forældre og den enkelte selv med at få indsigt og forståelse for lærling, udvikling og adfærd.

PAS dokumentation:

 • Er vigtig for at skabe motivation hos både fagpersoner og den enkelte – det at kunne se fremgang og mærke, at arbejdet har givet pote forstærker motivationen hos alle parter

 • Med PAS synliggøres den pædagogiske indsats og giver målbar progression.

 • Indsamling af viden kan på sigt give mulighed for at skabe evidensbaserede løsninger for læring og trivsel.

Adresse

Algade 2,
9700 Brønderslev

CVR. 39785625

Kontakt os

kontakt@eomak.dk
+45 93 63 88 00

Åbningstider

Man - Fre 8:00 - 16:00
Lør - Søn Lukket