Psykolog

5 afklarende samtaler

Behandling af stress

Formål

Vi tilbyder afgrænsede, afklarende samtaleforløb med fokus på at afdække, hvordan borgeren bedst kan støttes med afsæt i bl.a. behov, motivation, udfordringer og ressourcer.

Formålet med de 5 samtaler kan være at afklare f.eks.:

  • Aktuel status og aktuel livssituation – herunder f.eks. familiesituation, beskæftigelsessituation samt akut opstået situation.
  • Viden om egen diagnose
  • Aktuelle stressbelastninger
  • Motivation for forandring: Er borgeren tilfreds eller er der noget han/hun kunne ønske sig anderledes?
  • Mønstre og aktuelle strategier
  • Udviklingspotentialer
  • Aktuelle støttebehov

Det kan for eksempel give mening at afholde 5 afklarende samtaler når:

  • Sagsbehandler modtager en ny borger og har brug for en afklaring af aktuel situation, aktuelle udviklingspotentialer eller støttebehov
  • Sagen er gået i stå og, man har svært ved at finde ud af, hvad næste skridt er.
  • Der opstår et akut behov for samtaler, støtte eller lindring

Det afklarende samtaleforløb afsluttes med udfærdigelse af et statusnotat. Deri vil fremgå fremadrettede anbefalinger til indsats og/eller beskrivelse af eventuelle støttebehov.


Omfang: 5 samtaler á 1 times varighed + notat

Sted:

Samtalerne vil primært finde sted på vores kontor i Algade 2, men vi tilbyder fleksible løsninger, der passer til den enkelte.

Metode:

Samtaler afholdes af vores psykolog, og der er metodefrihed til at inddrage relevante spørgeskemaer og terapeutiske redskaber i forhold til den enkelte borger.

Pris:

7.500,00 kr.

https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.