Velkommen til

Autisme

Konsulenterne

Skriv til os

Målgruppen

Autismekonsulenterne beskæftiger sig med borgere med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) inden for normalbegavelsesområdet og med eventuelle tillægsdiagnoser såsom ADHD, angst, OCD, stress eller andet.
Ved individuelle forløb tilbydes ydelsen fra 15 år og opefter.
Ved gruppeforløb tilbydes ydelsen fra 18 år og opefter.
Ved borgere under 15 år ydes støtten til familien.

VARO metoden

V

Viden

Den autistiske hjerne har en anderledes tænkning og sansning. Personer med autisme har behov for faktuel og konkret viden for at udvikle deres selvforståelse og forståelse for omgivelserne. Via viden skabes der bedre mening for nye tiltag hos borgerne, selvom de er i en fastlåst situation.

A

Afklaring

Vi afklarer borgerens autismeprofil, adfærd samt skånehensyn og lægger særligt vægt på deres kompetencer, styrkesider og muligheder fremadrettet. Vi afklarer borgerens forudsætninger, således der kan stilles realistiske og balancerede krav til borgerne med autisme.

R

Redskaber

I alle forløbene yder vi konkret vejledning og kommer med anbefalinger samt redskaber, som matcher borgernes situation, jf. udført afklaring. Redskaberne videreformidles til relevante omgivelser, således der skabes fokus på disse og implementeringen støttes.

O

Omgivelser

Idet autisme er en varig funktionsnedsættelse, er det nødvendigt at inddrage borgernes relevante omgivelser for at sikre de optimale rammer og støtte både under og efter vores forløbet. Vi sikrer overleveringen af information til alle relevante aktører og rådgiver om implementeringen.

Anmeldelser

“AMU Nordjylland har brugt Autismekonsulenterne til undervise vores faglærere og sætte fokus på ”autister i undervisningen”. Opgaven blev løst meget professionelt og med ekstra fokus på praktiske tips og tricks. Foredraget gav helt sikkert et bedre indblik i de problematikker der er omkring undervisning af elever med autisme.”

Jens Hoelgaard Christensen

Udviklingschef, AMU Nordjylland

En kæmpestor tak for jeres oplæg den 20. maj 2021 for Fastholdelsesteamet og Projekt BTU på EUC Nord. Vi har længe eftersøgt mere viden og redskaber til at tackle de elever vi har med autismediagnoser bedre.
Vi gik alle fra oplægget, og følte os lidt som det havde været juleaften, og vi havde fået det, vi ønskedes os allermest. Det var et utroligt godt oplæg, både med konkret viden om autisme, og med konkrete redskaber til, hvordan vi kunne gøre EUC til en bedre skole for vores elever med autismediagnoser“

Dorthe Kjølby Stokbro

EUC Nord, Projekt BTU

En kæmpestor tak for jeres oplæg den 20. maj 2021 for Fastholdelsesteamet og Projekt BTU på EUC Nord. Vi har længe eftersøgt mere viden og redskaber til at tackle de elever vi har med autismediagnoser bedre.
Vi gik alle fra oplægget, og følte os lidt som det havde været juleaften, og vi havde fået det, vi ønskedes os allermest. Det var et utroligt godt oplæg, både med konkret viden om autisme, og med konkrete redskaber til, hvordan vi kunne gøre EUC til en bedre skole for vores elever med autismediagnoser“

Dorthe Kjølby Stokbro

EUC Nord, Projekt BTU

“AMU Nordjylland har brugt Autismekonsulenterne til undervise vores faglærere og sætte fokus på ”autister i undervisningen”. Opgaven blev løst meget professionelt og med ekstra fokus på praktiske tips og tricks. Foredraget gav helt sikkert et bedre indblik i de problematikker der er omkring undervisning af elever med autisme.”

Jens Hoelgaard Christensen

Udviklingschef, AMU Nordjylland

Vores 20-årige plejebarn har været i et forløb hos autismekonsulenterne. Forløbet har været båret af stor faglighed og med respekt både for Benjamin og os som plejefamilie.

Vi har gennem forløbet sammen med Benjamin fået viden om, hvad det vil sige at have diagnosen.

Benjamin har desuden været i et individuelt forløb, hvilket har været meget betydningsfuldt for ham.

Vi har gennem hele processen oplevet et godt samarbejde, foruden at samarbejdet med os har autismekonsulenterne også samarbejdet med rådgivere og praktiksted, hvilket har været medvirkende til at skabe tryghed og stabilitet i forhold til vores plejebarn.

Lisbeth Zimmer

Plejemor

https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.