Velkommen til

Autisme

Støtte

Skriv til os

Støttekontaktpersonsordning

Bostøtte


Hvem er Autismestøtte

Autismestøtte er en virksomhed, som er specialiseret i arbejdet med at yde støtteindsatser til mennesker med en autismespektrumforstyrrelse. Vores personalegruppe er sammensat af personer, som har det til fælles, at de alle er uddannet indenfor det autismefaglige, ligesom de har flere års erfaring i det praktiske arbejde. Vi sikrer gennem faglig sparing, supervision og videreuddannelse, at vi lever op til berettigelsen, som jeres stærkeste autismefaglige samarbejdspartner.

Hvad vægter vi højt

F

Faglighed

Faglighed er et gennemgående begreb hos Autismestøtte. Vi sikrer gennem faglig sparring, temadage, videreuddannelse og nysgerrighed, at vores personalegruppe altid ligger inde med den nyeste viden indenfor autismeområdet.

O

Ordentlighed

Ordentlighed i arbejdet er et nøgleord, som vi ikke går på kompromis med. Ordentlighed er med til at sikre den troværdighed, vi værner så meget om, og er med til at udvikle de gode vedvarende relationer, der skaber mulighedsrummet for progression i samarbejdet.

M

Mødet med mennesket

Mødet med mennesket foregår altid i øjenhøjde, og for os er det fundamentalt for at skabe den gode relation mellem mennesker, som skal bygges på gensidig respekt og anerkendelse.

https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.