Individuelle forløb

Børne- og unge indsats

Asperger syndrom

Omfang

Samlet timer: 60 timer

Forløb: 26 uger


Formål

Formålet er at sikre en helhedsorienteret indsats, hvor alle arbejder mod de fælles mål, vi sætter.

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til både barnet og hele netværket omkring – forældre, pårørende, skolen, kommunen.

Forløbets fokusområder

Gennem forløbet vil følgende fokusområder være gældende:

  • Afdækning af ressourcer og udfordringer vha. forudsætningsanalyse.
  • Psykoedukation med henblik på fælles forståelse i barnets netværk samt diagnose-/selvforståelse med barnet/den unge.
  • Inddragelse af barnets/den unges perspektiv ift. drømme og ønsker.
  • Arbejde med nye mestringsstrategier.
  • Yde sparring til skolen.
  • Tæt samarbejde med PPR.
  • Belastnings- og stressreduktion samt kravtilpasning.
  • Tæt samarbejde med lærere, pædagoger ift. udarbejdelse af meningsfuld visuel støtte samt specialpædagogiske metoder.
  • Evt. støttekontaktperson eller familievejleder.
Skolevægring autisme

Informationer

Forløbet vil være individuelt og indeholde indsatser, der passer til den konkrete situation. Vi har mulighed for at tilpasse forløbet løbende, så det altid modsvarer de behov, der opstår.

Forløbet strækker sig over 26 uger og er inddelt i 3 faser.

 

Du kan læse mere om forløbet i folderen her.

Kontakt os endelig på 93 63 88 00 for at høre nærmere.

https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.