Andre ydelser

Faglige oplæg


Vi tilbyder oplæg til fagpersoner, der ønsker at blive klogere på autisme

Som fagperson har du måske været i tvivl om, hvordan du skulle agere eller handle i din indsats for personen med autisme. Autisme er medfødt neurologisk betinget udviklingsforstyrrelse som kan komme til udtryk på mange forskellige måder og som derfor også kræver lige så mange forskellige tilgange, for at tilpasse indsatsen bedst muligt.

Skræddersyet oplæg

Vi tilbyder derfor skræddersyede oplæg til:

 • Personalemøder
 • Seminarer
 • På uddannelsesinstitutioner til studerende eller personale
 • Faglige møder

.. og til mange andre faglige arrangementer.

Vi kan f.eks. holde oplæg om

 • Grundlæggende viden om autisme og hjernes opbygning i forhold til udviklingsforstyrrelser
 • Autisme og uddannelse – hvordan kan man bedre tilpasse og fastholde unge i uddannelse. Mødet med den autistiske elev og læringsstile
 • Piger og autisme
 • Autisme og en tilpasset social indsats
 • Autisme og ADHD i kombination med tidlige skader / omsorgssvigt
 • Stress /sårbarhed og følelsesregulering
 • Omsætning af viden til praksis: Visualiseret, struktureret specialpædagogik

Faglige oplæg

I er altid velkommen til at kontakte os med ønsker om indhold, da vi kan tilrettelægge oplægget efter behov. Vi har en bred faglighed blandt vores medarbejdere, så vi vil kunne tilpasse undervisning og oplæg til jeres behov.

Vores faglige oplæg er til fagpersoner, der på forskellig vis møder personer med autisme i deres virke og som ønsker ny eller opdateret viden på området.

Vi tilbyder også oplæg til eksempelvis foreninger med pårørende, som gerne vil forstå diagnosen bedre.

Kontakt os endelig for et uforpligtende tilbud.

https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.