Gruppeforløb

Forældregruppeforløb

Asperger syndrom

Omfang

5 fælles undervisningsgange á 5,5 time

3 hjemmebesøg á 2 timer

1 afsluttende opsmaling og evaluering.

Forløb: 6 mdr.


Formål

Formålet er at forberede forældre på opdragelse af børn og unge med ASF eller ADHD.

Formålet er endvidere at give forældrene tilpassede opdragelsesteknikker og pædagogiske redskaber.

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til forældre til børn og unge fra 4 år med ASF og/eller ADHD, samt eventuelle tillægsdiagnoser såsom angst, OCD, belastningsreaktion eller andet.

Forløbets temaer

Gennem forløbet vil vi arbejde med temaer som:

  • Viden om diagnoserne og eventuelle ledsagende problemstillinger.
  • Viden om de hjernemæssige funktioner, der har betydning for hhv. stress og trivsel hos mennesker med autisme.
  • Viden om sanseforstyrrelser samt hvilken adfærd, det typisk kan resultere i. Herunder forskellige støttende indsatser og hjælpemidler.
  • Viden om stress/belastning. Herunder håndtering af konflikter og vredesudbrud samt arbejde med mestringsstrategier og følelsesregulering.
  • Konkrete redskaber til brug i hverdagen. Herunder, hvordan man skaber en forudsigelig og struktureret hverdag ved brug af ff.eks. piktogrammer, struktur, pauser mm.
  • De familiemæssige dilemmaer og de svære følelser, man som forældre kan rammes af. Herunder bearbejdning af det diagnostiske forløb, tanker om fremtiden og mulig sorg over barnets diagnose.
  • Søskendeproblematikker samt håndtering af den øvrige familie.
Skolevægring autisme

Informationer

Der vil være en tovholder på kurset, som er gennemgående person for hver undervisningsgang. Der vil altid være to undervisere på fra gang til gang.

Forløbet vil vare 6 måneder.

 

Du kan læse mere om forløbet i folderen her.

Kontakt os endelig på 93 63 88 00 for at høre nærmere.

https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.