Psykolog

Samtaleforløb


Vi tilbyder samtaleforløb til både borgere og pårørende. Vores speciale er autisme og komorbide tilstande, der opstår i sammenhæng med dette. I det terapeutiske samtaleforløb tages der altid udgangspunkt i det enkelte individ og dennes behov, og forløbet vil tilpasses, så det er i overensstemmelse med den enkeltes problematikker, præferencer og livssituation.

I terapien vil der anvendes elementer fra forskellige terapeutiske retninger såsom kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi og ACT, men altid med en autismespecifik tilgang. F.eks. vil der i samtalerne være en høj grad af struktur og ofte anvendes visuelle virkemidler, som kan understøtte samtaleprocessen.

Det kan af forskellige årsager være vanskeligt at være i et samtaleforløb, og vi tilbyder derfor fleksible løsninger, der passer til den enkelte. For nogen kan det være ubehageligt med øjenkontakt, andre vil hellere gå en tur i stedet for at sidde i et terapilokale og nogle ønsker måske samtalerne virtuelt. I er velkomne til at kontakte os og høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde.

Eksempler på emner, der kan tages op i terapi:

 • Viden om autisme og eventuel komorbiditet som stress, angst, depression og adfærdsproblemer. Herunder forekomst og årsager til autisme samt hjernens opbygning, når man har autisme
 • Autisme, selvforståelse og identitet
 • Autisme og selvværd
 • Autisme og stress/sårbarhed
 • Autisme og angst
 • Autisme og spiseforstyrrelser
 • Autisme og ensomhed
 • Sammenhæng mellem krop og psyke: søvn, kost og motion
 • Redskaber og strategier til at håndtere dagligdagen
 • Håndtering af pædagogiske udfordringer i hjemmet
 • Sorgbearbejdelse

 

https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.