Psykologfaglige ydelser

Samtaleforløb


Vi tilbyder samtaleforløb til både borgere og pårørende. Vores speciale er autisme og komorbide tilstande, der opstår i sammenhæng med dette. Vi arbejder primært ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk ramme, som er den mest udbredte og anerkendte form for psykoterapi på internationalt plan. Kognitiv adfærdsterapi baserer sig på en forståelse af, at tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler gensidigt påvirker hinanden og er nøglen til at forstå og afhjælpe forskellige psykiske problematikker. I kognitiv adfærdsterapi søger man at erstatte destruktive tanke- og handlingsmønstre med mere hensigtsmæssige. Herudover anvendes der elementer fra metakognitiv terapi og ACT.

I det terapeutiske samtaleforløb tages der altid udgangspunkt i det enkelte individ og dennes behov, og forløbet vil tilpasses, så det er i overensstemmelse med den enkeltes problematikker, præferencer og livssituation. Herudover vil der i samtalerne ofte anvendes visuelle virkemidler, som kan understøtte samtaleprocessen.

Det kan være vanskeligt at være i et samtaleforløb af forskellige årsager, og vi tilbyder derfor fleksible løsninger, der passer til den enkelte. For nogen kan det være ubehageligt med øjenkontakt. Andre vil hellere gå en tur i stedet for at sidde i et terapilokale. Nogle ønsker måske samtalerne virtuelt. I er velkomne til at kontakte os og høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde.

Eksempler på emner, der kan tages op i terapi:

  • Viden om autisme og eventuel komorbiditet som stress, angst, depression og adfærdsproblemer. Herunder forekomst og årsager til autisme samt hjernens opbygning, når man har autisme
  • Selvforståelse og identitet
  • Selvværd og selvtillid
  • Redskaber og strategier til at håndtere dagligdagen
  • Stress/sårbarhed
  • Sammenhæng mellem krop og psyke: søvn, kost og motion
  • Ensomhed
  • Håndtering af pædagogiske udfordringer i hjemmet
  • Sorgbearbejdelse

 

https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.