Andre ydelser

Sanseprofil

Alder: 15-17 år

Pris: 7.000 kr.

Alder: 18+år

Pris: 6.000 kr.


Formål

Vi kan tilbyde at udarbejde en sanseprofil.

En sanse profil beskriver, hvordan individets hjerne modtager og bruger de sansestimuli, der kommer gennem kroppens receptorer. En afklaring af dette kan beskrive hvorfor man kan have svært ved hverdagsaktiviteter, fordi man f.eks. forstyrres af lyde, lugte eller bevægelse.

Sanseforstyrrelser kan vise sig på mange måder og er meget individuelle. Dette kan give psykiske symptomer såsom angst og isolation, vredesudbrud samt fysiske symptomer, såsom ikke at kunne begå sig, hvor der er for meget lys eller støj. Udfordringer i sansesystemerne kan variere over dagen og er afhængigt af ens stemningsleje.

Hos os anvender vi Pearsons Adolescent/Adult Sensory Profile™.

Indhold

De sansestimuli, der i sanseprofilen redegøres for, er:

  • Høre-oglydsansen(auditive sans)
  • Synssansen(visuelle sans)
  • Smagssansen(gustatoriske sans)
  • Lugtesansen(olfaktoriske sans)
  • Følesansen(taktil sansen)
  • Muskel/ledsansen(den proprioceptive sans)
  • Balancesansen(vestibulære sans)

Ud fra en samlet analyse gennem observation, samtale og sanseprofil, skabes der en forståelse for udfordringerne og der udarbejdes lavpraktiske løsningsforslag. Disse kan være både kompenserende, men også forbedrende/modnende.

 

Sanseprofilen udarbejdes af ergoterapeut.


Målgruppe

Unge og voksne med autisme.

Autismeprofilen kan udarbejdes separat eller som et supplement til et igangværende forløb eller psykologfaglig undersøgelse.

https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.