Psykolog

Supervision og sparring


Om

Vi tilbyder supervision og sparring til pædagogisk personale på både skoler og botilbud med formålet at skabe faglig udvikling og styrke kompetencerne i det professionelle arbejde.

Indholdet for både supervision og sparring er refleksion over faglige udfordringer og dilemmaer.

I supervision forholder den enkelte sig til sit professionelle arbejde – både det faglige, det personlige og det relationelle – med fokus på egen faglig udvikling og læring. Supervision er en metode til refleksion, hvor supervisor på en nysgerrig og udforskende måde leder processen. Supervision kan bl.a. medføre nye indsigter, et bedre sammenhold, forståelse for forskelligheder, øget selverkendelse mm.

I faglig sparring er der mere fokus på konkrete faglige udfordringer og dilemmaer, som opleves af medarbejdere i hverdagen. Sigtet er primært på handling, og på hvordan man som medarbejder kan håndtere konkrete situationer.

Her er processen mere løsningsorienteret, og sparring medfører ofte nye tiltag og handlemuligheder, der kan afprøves med det samme.

Formen kan være både individuelle samtaler og gruppesamtaler.

Kontakt os gerne for yderligere drøftelse af jeres behov.

https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.