Støttekontaktpersonsordning

SEL §11

Autismementor

Støttekontaktpersonsordning

Støtte efter servicelovens §11 skal tilrettelægges som en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte.

Indsats

Hos Autismestøtte tilbyder vi tidlige indsatser til børn og unge, som har en autismespektrumforstyrrelse. Den tidlige indsats kan iværksættes inden udarbejdelsen af en børnefagligundersøgelse, §50, med henblik på at sikrer barnets- eller den unges trivsel og udvikling.

Autismementor

Mulige arbejdspunkter

  • Støtte til misbrugsbehandling
  • Støtte til fastholdelse i sundhedsfaglige forløb
  • Samtaler om personlige udfordringer
  • Fokus på at skabe nye og sunde vaner
  • Støtte op om det sociale liv.
https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.