Støttekontaktpersonsordning

SEL §52

Autismementor

Støttekontaktpersonsordning

Kontaktpersonsordningen gives som støtte til børn og unge efter servicelovens §52. stk. 3., når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns- eller en ungs særlige behov for støtte. Støtten kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. §50, eller en ungefaglig undersøgelse, jf. §31. Hvis særlige forhold taler herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.

Indsats

Hos Autismestøtte tilbyder vi støttekontaktpersonsordning til børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse, der har behov for særlig støtte og vejledning med henblik på at sikre trivsel og livskvalitet.

Vi arbejder struktureret og hjælper den unge med at lave nogle bæredygtige mestringsstrategier, som kan udvikle de personlige kompetencer i forhold til det private- og sociale liv.

Vi er ikke begrænset af en bopælsadresse, men kan møde barnet eller den unge der, hvor behovet for støtte viser sig.

Autismementor

Mulige arbejdspunkter

  • Støtte barnet eller den unges fritidsliv
  • Hjælp til at komme op om morgenen
  • Støtte til brug af offentlig transport
  • Være til rådighed når barnet har behov for en voksen at tale med
  • Støtte i forhold til uddannelse.
https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.