Støttekontaktpersonsordning

SEL §76


Støttekontaktpersonsordning for 18 til 22 år

Kontaktpersonsordning efter servicelovens §76 stk. 2, & 3, tilbydes til unge i alderen 18 til 22 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold – f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.

Indsats

Hos Autismestøtte tilbyder vi efterværn til unge i alderen 18-22 år, som har en autismespektrumforstyrrelse, og op til deres fyldte 18 år har haft tilknyttet en støttekontaktperson eller boet udenfor hjemmet.

Vi har i arbejdet med den unge fokus på en stabil overgang til et selvstændigt voksenliv, hvor der arbejdes med det at bo i egen bolig og etablere en selvstændig tilværelse på lige for med andre unge.

Vi lægger i arbejdet vægt på at arbejde med den unges ressourcer og inddrage dennes synspunkter med passende vægt i forhold til alder og modenhed.

Autismementor

Mulige arbejdspunkter

  • ADL-træning
  • Støtte i forhold til beskæftigelse/uddannelse
  • Støtte til optimering af energiforvaltning
  • Mestringsstrategier i forhold til stress og angst
  • Personlig udvikling.
https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.