Bostøtte

SEL §85

Autismementor

Bostøtte

Bostøtte gives efter servicelovens §85 med henblik på at tilbyde hjælp, omsorg og/eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af en betydelig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Indhold

Hos Autismestøtte tilbyder vi bostøtte til borgere med en autismespektrumforstyrrelse. Støtten udføres altid, i samarbejde med borgeren, ud fra en række konkrete- og individuelle mål. På baggrund af disse mål vil der blive udarbejdet en handleplan med delmål, som kommer til at definere hvordan støtten tilrettelægges. Borgeren skal i forløbet støttes i fastholdelse af egne ressourcer, og der skal arbejdes på at fremme en øget selvstændighed og de sociale- og personlige funktioner.


Mulige arbejdspunkter

  • Praktiske opgaver i hjemmet
  • Egenomsorg
  • Vedligehold og udvikling af sociale kompetencer
  • Støtte til behandling i sundhedsvæsen
  • Støtte og vejledning til hensigtsmæssig livsførelse.
https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.