Mentor

LAB §167

Autismementor

Mentorstøtte

Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §167, med henblik på at fremme at en person kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinæruddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse kan der gives mentorstøtte i en periode på højst seks måneder. Personen kan efter en konkret vurdering gives mentorstøtte i en ny periode på op til seks måneder ved udløb af en periode.

Stk. 2. Personer omfattet af §6, som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse har ret til mentorstøtte i op til tre måneder forud for udskrivelsen og i en periode på mindst seks måneder i alt.

Indsats

Hos Autismestøtte tilbyder vi en specialiseret mentorindsats til personer med en autismespektrumforstyrrelse, hvor der altid er et overordnet mål med henblik på fastholdelse eller afklaring i forhold til beskæftigelse eller uddannelse.

I indsatsen ses der på det hele menneske, og der tages i betragtning hvilke livsvilkår og hvilket potentiale, den enkelte har i forhold til beskæftigelse eller uddannelse.

Autismementor

Mulige arbejdspunkter

  • Håndtering af stress og angst
  • Støtte til optimering af energiforvaltning
  • Støtte til at forbedre døgnrytmen
  • Støtte til brug af offentlig transport
  • Hjælp til personlig fremtræden.
https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.