Autismestøtte

Hvem er vi

Medarbejdere

Bostøtte, mentor og kontaktperson

Maria-Louise Mortensen

Maria-Louisa er uddannet pædagog og har bygget ovenpå med bl.a. Autismepilot uddannelsen og en lederuddannelse.

Hun har i mere end 10 år arbejdet med mennesker indenfor Autismeområdet, både som leder af kommunalt botilbud, dagsbeskæftigelse og som pædagogisk vejleder. Her hos Autismestøtte er Maria-Louisa blevet Superbruger på vores nye digitale værktøjer, Planet og Limo, som er planlægningsværktøjer der skal bruges i mentor- og bostøtte arbejdet med vores borgere.

Bostøtte, mentor og kontaktperson

Jonas Bak

Jonas er først uddannet slagter og sidenhen pædagog i 2007. Jonas har mange års erfaring med målgruppen og hans kompetencer favner bredt, idet har både har haft tilknyttet borgere med autisme i sin tid som pølsemager – en indsats han fik handicapprisen i Hjørring for i 2019 – og har efterfølgende arbejdet som kontaktperson, bostøtte og mentor for målgruppen.

Han har en række relevante kurser, bl.a. coach, autisme grundkursus samt KRAP.

Bostøtte, mentor og kontaktperson

Filip Siig

Fillip har flere års erfaring i arbejdet med unge og voksne med Autisme, ADHD samt diverse tillægsdiagnoser.

Filip er uddannet Socialpædagog, samt slagter og kok.

I forbindelse med tidligere jobs har Filip et bredt kendskab til beskæftigelse området. Derudover har Filip løbende deltaget i relevante kursuser, heriblandt – ”Anbringelse og efterværn”, ” diverse kurser i ADHD og ASF” samt ”kønsidentitet”.  

Bostøtte, mentor og kontaktperson

Louise Pedersen

Louise er uddannet pædagog i 2013 og har i sin tid på seminariet og efter endt uddannelse, arbejdet indenfor specialområdet med både børn, unge og voksne. Louises faglige interesse har særligt centreret sig omkring autismeområdet, hvorfor hun har flere års erfaring i at arbejde med autisme, ADHD og komorbiditet. Dette både som pædagog i botilbud, aktivitetscenter og som udekørende bostøtte- og mentorvejleder.
Louise har flere relevante kurser i bagagen så som: Autisme og søvn, autisme og kønsidentitet, autisme og stress samt autisme og sanseforstyrrelser. Derudover har Louise et diplommodul i Neuropsykologi og Neuropædagogik og hun har arbejdet indenfor døveområdet i en længere årrække, hvorfor hun mestrer tegnsprog og totalkommunikation.

Bostøtte, mentor og kontaktperson

Helle Steen Hansen

Helle er uddannet pædagog, og har mange års erfaring indenfor specialområdet, hvor hun har arbejdet med både børn, unge og voksne med ASF, ADHD og komorbiditet.

Helle har tidligere arbejdet på et botilbud for unge og voksne med diagnoser indenfor ASF, som udekørende bostøtte- og mentor samt som beskæftigelsesmedarbejder på et Jobcenter, hvor hun bl.a. havde en del borgere med ASF.

Derudover har Helle løbende deltaget i flere forskellige ASF-konferencer, og taget relevante kurser, heriblandt TEACCH og KRAP.

Andet

Indehaver og daglig leder af Autismestøtte

Ernst W. Sten

Ernst er uddannet specialpædagog i 2009 og har siden taget Molis´ et årige efteruddannelse Autismespecialisering 2017-2018.  Den mangeårige erfaring med autismespektrumforstyrrelser kommer fra arbejdet på botilbud, kontaktperson og mentor, hvor Ernst iværksatte selvforståelsesforløb for borgere med autisme.

Ernst er, sammen med Mette, indehaver af Autismekonsulenterne og Autismestøtte.

Indehaver og daglig leder af Autismekonsulenterne

Mette Møller Nielsen

Mette er uddannet socialrådgiver i 2010 og har siden taget Molis´ et årige efteruddannelse Autismespecialisering i 2018-2019. Mette har flere års erfaring i arbejdet som socialrådgiver på børne- og familieområdet og som mentor, hvor Mette iværksatte selvforståelsesforløb for borgere med autisme.

Mette er, sammen med Ernst, indehaver af Autismekonsulenterne og Autismestøtte.