Autismekonsulenterne

Hvem er vi?

Behandling af depression

Konsulenter

Konsulent

Ernst W. Sten

Ernst er uddannet specialpædagog i 2009 og har siden taget Molis´ et årige efteruddannelse Autismespecialisering 2017-2018.  Den mangeårige erfaring med autismespektrumforstyrrelser kommer fra arbejdet på botilbud, kontaktperson og mentor, hvor Ernst iværksatte selvforståelsesforløb for borgere med autisme.

Konsulent

Mette Møller Nielsen

Mette er uddannet socialrådgiver i 2010 og har siden taget Molis´ et årige efteruddannelse Autismespecialisering i 2018-2019. Mette har flere års erfaring i arbejdet som socialrådgiver på børne- og familieområdet og som mentor, hvor Mette iværksatte selvforståelsesforløb for borgere med autisme.

Konsulent

Kristina Bech Jørgensen

Kristina er uddannet pædagog i 1997 og har mange års erfaring i arbejdet med målgruppen.
Kristina var med i 2014, da Autismecenter Vest i Herning startede ”Uddannelses- og Erhvervsafklaring”, med individuelle beskæftigelsesrettede forløb. Hun har løbende deltaget i en række supplerende kurser og temadage, bl.a. gennemført et Diplommodul i ”Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og ADHD”.