Autismekonsulenterne

Hvem er vi?

Konsulenter

Konsulent

Ernst W. Sten

Ernst er uddannet specialpædagog i 2009 og har siden taget Molis´ et årige efteruddannelse Autismespecialisering 2017-2018.  Den mangeårige erfaring med autismespektrumforstyrrelser kommer fra arbejdet på botilbud, kontaktperson og mentor, hvor Ernst iværksatte selvforståelsesforløb for borgere med autisme.

Ansvarsområder:

Konsulent, supervision og sparring samt daglig leder af Autismestøtte.

Konsulent

Mette Møller Nielsen

Mette er uddannet socialrådgiver i 2010 og har siden taget Molis´ et årige efteruddannelse Autismespecialisering i 2018-2019. Mette har flere års erfaring i arbejdet som socialrådgiver på børne- og familieområdet og som mentor, hvor Mette iværksatte selvforståelsesforløb for borgere med autisme.

Ansvarsområder:

Konsulent, supervision og sparring samt daglig leder af Autismekonsulenterne.

Konsulent

Kristina Bech Jørgensen

Kristina er uddannet pædagog i 1997 og har mange års erfaring i arbejdet med målgruppen.
Kristina var med i 2014, da Autismecenter Vest i Herning startede ”Uddannelses- og Erhvervsafklaring”, med individuelle beskæftigelsesrettede forløb. Hun har løbende deltaget i en række supplerende kurser og temadage, bl.a. gennemført et Diplommodul i ”Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og ADHD”.

Kristina afslutter i foråret 2023 Autismespecialisering ved Molis.

Konsulent

Laila Vinter

Laila er uddannet ergoterapeut i 2005. Hun har mange års erfaring med unge diagnosticeret med ASF og ADHD. Herudover har hun erfaring med at arbejde med borgere med svære psykiske lidelser og med misbrug.  
Hun har løbende deltaget i en række kurser bl.a. sanseintegrationskurser, neuropædagogik og kurser omkring motivation, depression og angst, selvskade med mere. 

Laila udarbejder alle vores sanseprofiler ud fra Adolescent/Adult Sensory Profile.

Autoriseret psykolog

Anne Smed Christensen

Anne er uddannet psykolog i 2016 og autoriseret i 2020. Hun har flere års erfaring i arbejdet indenfor specialområdet med børn og unge med autisme, ADHD, cerebral parese, tilknytningsvanskeligheder og indlæringsvanskeligheder. Har herudover erfaring fra socialpsykiatrisk bosted med unge mellem 13 og 23 år med en række psykiske vanskeligheder.

Anne har udover psykologuddannelsen taget en række kurser, heriblandt autismepilot-uddannelsen, studio-III-kursus, kursus i angst hos børn med autisme, samt kursus i eksekutive funktioner.

Mail: anne@eomak.dk

Tel: 93406058

Kontormedhjælper

Jeanette Nielsen

Jeanette er vores dygtige kreatør af eksempelvis praktiske redskaber.

Jeanette udfærdiger meget af det materiale, som vi giver vores borgere, når de er i et forløb hos os. Materialet designes individuelt til hver borger, således det altid passer til den enkelte.