Autismekonsulenterne

Nyttige links


Links

Her finder du links til hjemmesider, gratis rådgivning og brochure/pjecer, som giver dig mere indsigt i autismespektret, og hjælper dig med at give dig en bedre selvforståelse.

Gratis rådgivning

Gratis rådgivning

Socialstyrelsen (VISO)
Leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet.

DUKH
Yder gratis rådgivning om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune.

Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne
Er en forening for mennesker med autisme, Asperger og tilgrænsende tilstande.

Brochure og pjecer