Individuelle forløb

SEL §41

Asperger autisme

Pakke 1

1-2 timer om ugen

Forløb: 13 / 26 uger

Pakke 2

3-4 timer om ugen

Forløb: 13 / 26 uger


Formål

Dette forløb henvender sig til familier, hvor et eller flere børn har en autismediagnose.

Forløbet sikrer rammerne for et godt familieliv, hvor familien får konkrete redskaber som kan skabe et autismevenligt miljø som er tilpassede og som kan være medvirkende til at sænke stressniveauet i hele familien.

I forløbet gives familien grundlæggende viden om autisme. Dette giver familien forståelse for barnets reaktionsmønstre og giver de bedste muligheder for en god hverdag og et godt familieliv.

I forløbet tages der udgangspunkt i aktuelle situationer som f.eks. skoleovergang og der gives redskaber, som kan anvendes her og nu.

Målgruppe

Familier med et eller flere børn fra 10 år, som har en autisme spektrum forstyrrelse samt eventuelle tillægsdiagnoser som stress, angst, depression eller andet.

Forløbet henvender sig særligt til familier som:

 • Er udfordret af skolevægring
 • er isolerede i eget hjem
 • er ny-diagnosticerede
 • er stressramte grundet diagnosen
 • er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til familiens situation
 • befinder sig i en fastlåst situation, hvor hverdagen ikke fungerer eller volder problemer

Aldersgruppe: +10 år (støtten ydes til familien)

adhd og autisme

Hvad indeholder et sådant forløb?

Indholdet er individuelt tilrettelagt og kan tage udgangspunkt i nedenstående temaer:

 • Psykoedukation / diagnoseforståelse til forældre
 • Fokus på struktur og et balanceret familieliv
 • Viden og etablering af støttesystemer
 • Konflikthåndtering / konfliktforebyggelse
 • Søskenderelationer
 • Sorg og krise
 • Stressbelastning
 • Andet som vurderes relevant for den enkelte familie
https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.