Gruppeforløb

LAB §91

Asperger syndrom

Omfang

3 timer pr. uge

Forløb: 6 mdr.


Formål

Formålet er at forberede borgere til uddannelses- og beskæftigelsesfremmende/rettede tiltag. Det kan være praktik, skole, STU, jobafklaring m.m.

Formålet er endvidere at udvide borgernes netværk og erfaringsudveksle med ligesindede, da der også ligger en værdifuld og anvendelig læring i dette.

Målgruppe

Personer med autisme med eventuel komorbiditet fra 18 år og opefter.

Forløbets emner

De første 4 gange er med forudbestemt indhold. Herefter tages der udgangspunkt i gruppens behov ud fra foruddefinerede emner.

 • Grundlæggende viden om autisme
 • Udarbejdelse af individuel autismeprofil
 • Struktur og balance i hverdagen
 • Stressprofil
 • Personlig hygiejne
 • Isolation
 • Autismevenlige rammer
 • Socialt samvær og kommunikation med omverdenen
 • Andre relevante emner, som gruppen byder ind med
Skolevægring autisme

Informationer

Gruppeforløb med max 8 deltagere. Det vil være faste hold og dermed er der ikke mulighed for løbende optag. Dette er af hensyn til målgruppen og for at sikre genkendelighed og forudsigelighed i forløbet.

Der vil være 2 undervisere koblet på forløbet.

Følgende kan også være en del af forløbet

 • Regler på arbejdsmarkedet: Møde til tiden, sociale regler mv. 
 • Hvilken type uddannelse passer særligt godt til mennesker med autisme- særlige interesser
 • Hvilke skånehensyn passer godt til bestemte uddannelser
 • Få gæstebesøg af unge med autisme som er i gang med uddannelser- den gode historie.
 • Tur ud af huset- på besøg hos uddannelsesinstitutioner
 • SU-regler: Handicaptillæg, nedsat tid, SPS-støtte
 • Sociale guidelines til at indgå på studier og på arbejdspladser
 • CV og Jobsøgning / Jobnet

 

Der startes nye forløb op hver 3. måned. Periode vil være 6 måneder ad gangen.

Der afholdes opstartssamtale inden opstart i forløbet, hvor borgeren også kan se lokalet.

Kontakt os endelig på 93 63 88 00 for at høre nærmere.

https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.