Autismekonsulenterne

Vision og værdier


Vision

Ernst & Mette – Autisme Konsulenterne arbejder specialiseret med målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser inden for normalbegavelsesområdet.

Vi arbejder med denne målgruppe fordi vi brænder for at skabe miljøer, hvor borgere med ASF kan trives, udvikles og blive inkluderet aktivt. Det er givende hver gang, at se den positive effekt et forløb har for den enkelte. Når det lykkes at starte en udvikling hos en borger, lykkes vi med vores formål.

Fra vores mangeårige erfaring på området ved vi, at borgere med autisme har brug for grundlæggende struktur i indsatsen, så de altid ved hvad næste skridt er. Samtidig har de brug for at blive mødt med forståelse og af et menneske, som møder dem der hvor de er.

Vi arbejder ud fra, at alle fortjener et værdigt og indholdsrigt liv med mulighed for udvikling. Den mulighed vil vi gerne være medvirkende til at give dem og derfor fokuserer vi på de kompetencer og ressourcer, der ligger hos den enkelte.

Værdier

Faglighed

Faglig kvalitet er det vigtigste element i vores virke som konsulenter. Vi har en solid faglighed baseret på uddannelse, viden og erfaring. Fagligheden er fundamentet for at møde borgeren med forståelse.

Respekt

Ved at have høj faglighed møder vi borgeren med fokus på og respekt for deres normer, værdier og behov, herunder de udfordringer og muligheder som diagnosen medfører.

Tryghed

At være tryg i sit miljø er en vigtig del af at kunne udvikle sig. Derfor prioriterer vi, at borgeren og omgivelserne altid er trygge ved rammerne i vores forløb.

Selvstændighed

Vi fokuserer på selvstændighed og hjælp til selvhjælp, så forløbet og rådgivningen skaber et positivt selvbillede og evne til at se muligheder for udvikling.

Kontaktperson for unge