Andre ydelser

Anden tidsbaseret støtte

Støtte

  • Rådgivning til plejefamilier
  • Rådgivning til familie
  • Supervision til fagfolk (eks. sagsbehandlere, opholdssteder)

 

Omfang og pris:

950,- kr. / timen.

Der følger ikke skriftlig tilbagemelding / status med. Dette bestilles separat, såfremt dette ønskes.

https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.