Gruppeforløb

LAB §82a

Asperger syndrom

Omfang

3 timer pr. uge

Forløb: 6 mdr.

 


Formål

Formålet med indsatsen er at forbedre borgerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge at funktionsnedsættelsen eller sociale problemer/isolation forværres. Den gruppebaserede støtte foregår i samspil med andre borgere. Formålet er, at borgerne opnår erfaringsdannelse og kompetencer til at kunne mestre egne konkrete udfordringer, for bedre at kunne tage hånd om egen tilværelse.

Målgruppe

Borgere med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) indenfor normalbegavelsesområdet med eventuelle tillægsdiagnoser såsom ADHD, angst, OCD, stress eller andet.

Aldersgruppe: +18 år

Indhold

De første 4 gange er med forudbestemt indhold. Herefter tages der udgangspunkt i gruppens behov ud fra foruddefinerede emner.

 • Struktur og balance i hverdagen
 • Energistyring
 • Stressprofil
 • Praktiske gøremål – etablering af systemer og rutiner
 • Økonomi og post – støtte til at læse og forstå post fra offentlige instanser samt støtte til budget
 • Personlig hygiejne
 • Isolation
 • Fritidsinteresser
 • Autismevenlige rammer
 • Flytte hjemmefra
 • Socialt samvær og kommunikation med omverdenen
 • Søvn og autisme
 • Parforhold og børn – rådgivning til familieplanlægning
 • Andre relevante emner, som gruppen byder ind med

Information

Dette er et gruppeforløb med max 8 deltagere. Det vil være faste hold og dermed er der ikke mulighed for løbende optag. Dette er af hensyn til målgruppen og for at sikre genkendelighed og forudsigelighed i forløbet.

Der vil være 2 undervisere koblet på forløbet.

 

Der startes nye forløb op hver 3. måned. Perioden vil være 6 måneder ad gangen.

Der afholdes opstartssamtale inden opstart i forløbet, hvor borgeren også kan se lokalet.

Kontakt os endelig på 93 63 88 00 for at høre nærmere.

https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.