Individuelle forløb

LAB §91

Pakke 1

1-2 timer om ugen

Forløb: 13 / 26 uger

Pakke 2

3-4 timer om ugen

Forløb: 13 / 26 uger


Formål

Formålet med dette forløb er at yde en helhedsorienteret indsats, hvor borgeren følges hele vejen fra start og til vi er i mål med praktik, uddannelse, job eller andet.
Vi sikrer ydermere, at alle parter, som indgår i samarbejdet, altid er opdateret på næste skridt og at der er støtte til borgeren, når disse skridt trædes.

Der arbejdes her særligt med at afklare borgerens skånehensyn og muligheder samt inddrage omgivelserne i implementeringen.

Forløbet afsluttes, når borgeren er tilstrækkelig selvstændig til at kunne fortsætte på egen hånd eller klar til at overgå til mentor / bostøtte.

Målgruppe

Borgere med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) indenfor normalbegavelsesområdet med eventuelle tillægsdiagnoser såsom ADHD, angst, OCD, stress eller andet.

Forløbet henvender sig særligt til borgere som:

 • Sagsbehandler har vurderet aktivitetsparat/uddannelsesparat
 • Ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet
 • Har gentagne afbrudte forløb bag sig – er i en fastlåst situation arbejde eller uddannelse
 • Har det svært med skole/uddannelse
 • Er stressramte grundet diagnosen
 • Er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til deres diagnose

Aldersgruppe: +15 år


Hvad indeholder et individuelt forløb?

Indholdet er individuelt tilrettelagt og kan tage udgangspunkt i nedenstående temaer:

 • Psykoedukation / diagnoseforståelse
 • Kompetenceprofil
 • Afklaring job/uddannelse/praktik
 • CV og jobsøgning
 • Ressourcebeskrivelse og handicap kompenserende tiltag
 • Yde rådgivning til skole/praktiksted
 • Balancen mellem arbejde og fritid
 • Kontakte og besøge mulige praktiksteder / uddannelsessteder
 • Søge relevante jobs
 • Andet som vurderes relevant for den enkelte
https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.