Individuelle forløb

SEL §82b

Pakke 1

1-2 timer om ugen

Forløb: 13 / 26 uger

Pakke 2

3-4 timer om ugen

Forløb: 13 / 26 uger


Formål

Formålet med dette forløb er at yde en tidsbegrænset individuel hjælp til udvikling af færdigheder i borgerens eget hjem. Borgeren vil opnå en teoretisk og faktisk viden omkring struktur og balance, således der bliver skabt mening og motivation for at iværksætte og fastholde struktur og systemer. Formålet med dette forløb er at afklare, hvilke strukturer og systemer som matcher borgerens behov, og som kan fungere i praksis for personen.

 

Der arbejdes her særligt med at afklare borgerens skånehensyn og muligheder samt inddrage omgivelserne i implementeringen. I forløbet vil der også være fokus på teknologiske løsninger og hjælpemidler.

I forløbet vil der være inkluderet materiale, der består af print/kopi, laminering, velcro og strukturtavle.

 

Forløbet afsluttes efter maks. 6 måneder.

Målgruppe

Borgere med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) indenfor normalbegavelsesområdet med eventuelle tillægsdiagnoser såsom ADHD, angst, OCD, stress eller andet.

Forløbet henvender sig særligt til borgere som:

  • Sagsbehandler har vurderet behov for afklaring af støttebehov i eget hjem
  • Borgere som skal flytte i egen bolig eller skifte til anden bolig
  • Borgere som har gentagende mislykkede indsatser i eget hjem og manglende udvikling i selvstændiggørelsen
  • Er stressramte og energiforladt og har manglende overblik og struktur i hverdagen

Aldersgruppe: +18 år


Hvad indeholder et individuelt forløb?

Indholdet er individuelt tilrettelagt og kan tage udgangspunkt i nedenstående temaer:

  • Psykoedukation / diagnoseforståelse
  • Afklaring af borgerens funktionsniveau og stressprofil
  • Autismepædagogik, redskaber, værktøjer og visualisering.
  • Personlig hygiejne
  • Konkrete redskaber i forhold til specifikke problemstillinger, eksempelvis spisning, søvn, selvhjulpethed, osv.
  • Autismevenlige rammer
https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.